Bedieningen

Gemeente zijn

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, jij hoort erbij!

Ons grootste verlangen is om gehoorzaam te zijn aan de opdracht van Jezus Christus:
Heb God lief met heel je ziel, je verstand en kracht en heb je naasten lief, zoals je jezelf lief hebt.

Wij zien onze gemeente dan ook als een familie. Wij willen een veilige haven creëren waar je lekker je schoenen uit kan doen en als broers en zussen zult zijn. Wij verlangen naar een atmosfeer van bemoediging waarin ieder elkaars gaven ziet zoals door God gegeven.

Er zijn een aantal pilaren waar wij voornamelijk vanuit werken. Dit zijn ook vanuit het Woord van God de belangrijke factoren van waaruit een gemeente opgebouwd dient te worden en van waaruit deze sterk staat.

Pilaren: Het woord, gebed, aanbidding en profetie.

God is liefde, laten we ons verbinden in Hem.

X